لایسنس کنترل پنل
Lic-DA
100,000/ماهیانه
    لایسنس دایرکت ادمین به صورت ماهانه
مدیریت سایت
500,000/ماهیانه
لایسنس لایت اسپید سرور اختصاصی
350,000/ماهیانه
350,000 هزینه راه اندازی