سرور مجازی با سیستم عامل لینوکس سرور مجازی با سیستم عامل لینوکس
VPS-G1
155,000/ماهیانه
 • 1 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 2 گیگابایت رم
 • 20 گیگابایت فضای هارد
 • 20 ترابایت ترافیک ماهانه
 • آلمان / فنلاند موقعیت مکانی
VPS-G2
180,000/ماهیانه
 • 2 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 2 گیگابایت رم
 • 40 گیگابایت فضای هارد
 • 20 ترابایت ترافیک ماهانه
 • آلمان / فنلاند موقعیت مکانی
VPS-G3
205,000/ماهیانه
 • 2 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 4 گیگابایت رم
 • 40 گیگابایت فضای هارد
 • 20 ترابایت ترافیک ماهانه
 • آلمان / فنلاند موقعیت مکانی
VPS-G4
290,000/ماهیانه
 • 3 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 4 گیگابایت رم
 • 80 گیگابایت فضای هارد
 • 20 ترابایت ترافیک ماهانه
 • آلمان / فنلاند موقعیت مکانی
VPS-G5
370,000/ماهیانه
 • 2 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 8 گیگابایت رم
 • 80 گیگابایت فضای هارد
 • 20 ترابایت ترافیک ماهانه
 • آلمان / فنلاند موقعیت مکانی
VPS-G6
500,000/ماهیانه
 • 4 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 8 گیگابایت رم
 • 160 گیگابایت فضای هارد
 • 20 ترابایت ترافیک ماهانه
 • آلمان / فنلاند موقعیت مکانی