پلان ویژه هاست وردپرس
WP-1G
60,000/ماهیانه
 • 1000 مگابایت حجم
 • 40000 مگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 1 عدد تعداد دامنه
 • هفتگی بکآپ گیری
WP-3G
80,000/ماهیانه
 • 3000 مگابایت حجم
 • 45000 مگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 1 عدد تعداد دامنه
 • هفتگی بکآپ گیری
WP-5G
100,000/ماهیانه
 • 5000 مگابایت حجم
 • 50000 مگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 1 عدد تعداد دامنه
 • هفتگی بکآپ گیری
WP-10G
120,000/ماهیانه
 • 10000 مگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 1 عدد تعداد دامنه
 • هفتگی بکآپ گیری
WP-15G
180,000/ماهیانه
 • 15000 مگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 1 عدد تعداد دامنه
 • هفتگی بکآپ گیری