هاست اشتراکی جهت استفاده سایت های شخصی
HL-500MB
25,000/ماهیانه
 • 500 مگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 1 عدد تعداد دامنه
 • هفتگی بکآپ گیری
HL-1000MB
40,000/ماهیانه
 • 1000 مگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 2 عدد تعداد دامنه
 • هفتگی بکآپ گیری
HL-2000MB
60,000/ماهیانه
 • 2000 مگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 4 عدد تعداد دامنه
 • هفتگی بکآپ گیری
HL-5000MB
100,000/ماهیانه
 • 5000 مگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 5 عدد تعداد دامنه
 • روزانه بکآپ گیری